Fogskum

Fogskum från Tremco Illbruck vid montering av fönster

Professionellt fogskum för montering, isolering och drevning vid till exempel montering av fönster och dörrar samt för tätning under syllar, mellan olika byggelement av betong mm. Även för genomföringar under mark. Flera modeller för användning i applikationer där fogskum normalt används, både lågexpanderande och högexpanderande fogskum. Olika varianter för flexibelt bruk anpassade till ditt användningsområde. På rätt plats är fogskum en bra lösning för att uppnå god täthet och bra isolering. De nyare varianterna som medger justering gör att fogskum även är lämpligt för installationer som kan behöva justeras efter en tid.

Vid montering är det viktigt att ta hänsyn till skummets expansion och för mycket fogskum kan därför medföra problem. En djup fog bör därför skummas med försiktighet i flera lager för att undvika för hög expansion eller att skummet hamnar där det inte ska vilket kan medföra fläckar och onödigt extraarbete i form av rengöring.

Fogskum för helårsbruk

1-komponent fukthärdande polyuretanfogskum som är lämpligt för användning under hela året runt t ex fönster och dörrar. Fogskummets helårsegenskaper gör det lämpligt att använda även vintertid under kallare väderlek. Ett allroundskum lämpligt för de flesta traditionella applikationer.

Fogskum Hybrid

Hybridskummet, även så kallat miljöskum är ett 1-komponent silanterminerat fogskum som är 100 % fritt från isocyanater. Lämpligt där vanligt polyuretanskum inte får användas pga. miljöaspekter. För tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.

Flexskum

FM330 är ett flexskum som tål rörelser upp mot 35%. Skummet är ett
1-komponent fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. Fogskummet levereras i en tryckbehållare med freonfri drivgas och "2 i 1" ventil. Speciellt lämpligt för montering av dörrar och fönster som kan komma att kräva justering i efterhand. Mycket goda värme- och ljudisolerande egenskaper. Minskar risken för de problem som ev. kan uppkomma vid sättningar i efterhand som kan göra dörrar och fönster svår att öppna och stänga eftersom skummet tillåter justering.

Vattenbaserat isolerskum utan expansion

JF 100 är ett vattenbaserat lågexpanderande fogskum med polymerer och mineraler som inte expanderar och är därför särskilt lämpligt för igenfyllning av hålrum och isolering i inomhus. Enkel att hantera även för ovana användare då man ej behöver ta hänsyn till expansionen. Ev. överskott som ej har hunnit härda kan enkelt torkas bort med en fuktig trasa. Mycket smidig användning och ett bra alternativ för ojämna användare. Minskar risken för fläckar och tidsödande och svår rengöring av ett vanligt skum som svällt för mycket.