Trälim / vitlim

Trälim /vitlim klass D3

Woodfix Super D3 är enkomponents vattenbaserat vitlim / trälim i klass D3 för invändigt och utvändigt bruk. Trälimmet härdar genom att fukt avgår ur limmet. Limmet är vitt vid utläggning men transparent efter härdning. Vårt trälim är motståndskraftigt mot vatten enligt klass D3 och kan användas både för invändigt bruk samt utomhus om limfogen inte är direkt väderexponerad.

Applicera trälimmet på den ena ytan. För hårt trä och mycket porösa material bör limmet appliceras på båda ytorna. Materialen som ska limmas bör sitta i press åtminstone under 10 minuter. Appliceringstemperatur mellan +5°C to +30°C.

Vitlim lämpligt att använda vid trälagning av fönsterbågar och fönsterkarmar.

Limmet är inte lämpligt för exempelvis PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren eller bitumen. Trä bör ha en fukthalt som är lägre än 15%. Material som ska limmas ska vara solida, rena, torra och fria från fett och damm. Vid osäkerhet om funktionen gör egna tester.

 Trälim och vitlim för trälagning