Hörnjärn

Om hörnjärn

När du renoverar dina fönster är det viktigt att även byta ut gamla utslitna beslag till originalmodell för att behålla både fönstrets och byggnadens särart. Vi erbjuder hörnjärn för fönster i en mängd olika modeller anpassade för alla tidsepoker. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss gärna, det vi inte har på lager går ofta att skaffa fram!

Förutom att vara en detalj som är viktig för fönstrets stil och utseende är hörnjärnet också viktigt för fönsterbågens stabilitet. Speciellt på äldre fönster kan hörnsammanfogningen ha förändrats på grund av vatteninträngning och tappar som har trillat ut. På nyare fönster är ett platt hörnjärn nr 134 vanligt på bågens insida och det kupade nr 154 på utsidan. Har du märkt att kupade järn ofta rostar och att virket under dem ofta drabbas av röta? Glöm inte att grundolja och måla under beslaget innan det monteras. Då hörnjärnet är kupat kan det lätt bildas kondens eller bli stående fukt under det. Fyll gärna kupningen med fönsterkitt eller fogmassa innan montering. På så sätt minskar också risken för vatteninträngning runt skruvarna.

Vi erbjuder också så kallade vinkelgångjärn av äldre typ, som är ett hörnjärn med gångjärnshylsa på. Istället för hane med gångjärnstapp används en stubbhake. Se också kulturhörnjärn från Eskilstuna Kulturbeslag här.