Projektanpassade ventilationslösningar med fönsterventilation

Vi hjälper dig med en smart lösning för dragfri, ljuddämpad tilluft. Vår expert Daniel Modig hjälper dig med specialanpassade lösningar för just ditt projekt.

Våra Omega fönsterventiler ger dragfri, filtrerad tilluft och kan utrustas med marknadens bästa ljuddämpning i bullerutsatta miljöer. Självklart hittar vi en lösning anpassad till era förutsättningar. Vi rekommenderar dig att ta reda på följande information för att vara förberedd inför ett konsulterande samtal med oss.

  • Hur stort är projektet, ungefär hur många don handlar det om?
  • Vilken typ av projekt: fönsterrenovering, fönsterbyte, nyproduktion?
  • Om det gäller fönsterbyte eller nyproduktion, vilket fönsterfabrikat?
  • Vad är ljudkravet?
  • vilket luftflöde/don önskar man sig?

Observera att det i ett och samma projekt kan krävas olika storlekar på don etc, pga att förutsättningarna är olika per lägenhet/rum osv. Gör därför grundliga föreberedelser så att mått och liknande är korrekt innan beställning.

Ljudkanal i karm

Om fönstret har ett fräst spår i karmöverstycket så kan man placera en ljudkanal i spåret och sedan montera en fönsterventil. Enkelt och elegant då ljudkanalen blir helt dold, endast ventilen syns in mot rummet. Men detta förutsätter att fönstrets konstruktion tillåter en sådan lösning, det är alltså inte möjligt på alla fönsterfabrikat. Ljudkanalen kan levereras med djupmått anpassat till det aktuella fönstrets karmdjup.

Ljudkanal i träkassett

För fönster utan fräst spår eller om det inte är möjligt att placera en ljudkanal i fräsningen. Hål för luften borras, vanligtvis genom karmöverstycket. I samband med fönsterbyte kan ett alternativ vara att skapa en luftväg ovanför eller under fönstret. Träkassetten kan levereras med projektanpassade mått och den kombineras med fönsterventil Omega Max eller Biobe.

Ljudkanal i karm och kassett

När ljudkanal i karm inte är tillräckligt för att uppfylla ljudkraven så kan man komplettera med ljudkanal i träkassett för att få en luftväg genom flera ljudkanaler. Träkassetten kan levereras med projektanpassade mått och den kombineras med fönsterventil Omega Max eller Biobe.

Kontakta mig

Daniel Modig

Projektansvarig