TELEFON 0392-36010   info@leifarvidsson.se  FRAKT FRÅN 89 kr (Köpvillkor)

Inställningar

Jag är:
  • Företag
  • Privat

Tejp och rörkragar

DAFA AirStop System – 100 % komplett ångspärrprogram

AirStop-systemet för ångspärr är det mest effektiva och säkra tätningssystemet. Produktserien stöder hållbart byggande och minskar energiförbrukningen till förmån för miljön. DAFA erbjuder en funktions- och produktgaranti på 15 respektive 30 år för alla produkter i systemet. Valet av ångspärrfolie avgör om garantin gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörs-produkter har samma garantiperiod som den valda ångspärrfolien.

Garantin säkerställer att produkterna uppfyller de standarder och regler de är godkända enligt och innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen vid godkänt garantiåtagande. Det förutsätter att den färdiga lösningen uppfyller de krav som specificeras. Mer info hittar du under respektive produkt.

En helt tät invändig ångspärr är en förutsättning för en energieffektiv byggnad med bra inomhusklimat, välfungerande ventilation och minskar dessutom risken för mögelskador i konstruktionen. Att uppnå en helt tät lösning kan vara svårt runt t ex rör, eldosor, kablar och fönster. Flera inblandade hantverksgrupper som saknar rätt förutsättningar försvårar arbetet ytterligare.

Lösningen heter DAFA AIRSTOP, som förutom byggfolie / ångspärfolie innefattar en mängd kringprodukter för att skapa en helt tät ångspärr mot väggar av både plåt- och träreglar. Förutom folie och tejp finns Dafas patenterade rör- och kabelkragar som minskar montagetiden och skapar en helt tät lösning runt ventilationsrör, eldosor och elkablar mm. Dessutom erbjuder systemet två olika sorters fönsterfolie och både invändiga och utvändiga hörn för enklare tätning runt fönster och dörrar. Med dessa produkter uppnår du rätt krav, sparar energi och minskar samtidigt montagetiden.

Visste du att systemet endast står för ca 0,3% av byggkostnaden i en vanlig villa om 120 kvm? En redan låg kostnadsandel som kan ställas i relation till de kostnader och eventuella skador en läcka i ångspärren orsakar under byggnadens hela livstid.

Rörkrage för tätning av ångspärr runt rör

Göm fullständig beskrivning

Tejp och rörkragar

DAFA AirStop System – 100 % komplett ångspärrprogram

AirStop-systemet för ångspärr är det mest effektiva och säkra tätningssystemet. Produktserien stöder hållbart byggande och minskar energiförbrukningen till förmån för miljön. DAFA erbjuder en funktions- och produktgaranti på 15 respektive 30 år för alla produkter i systemet. Valet av ångspärrfolie avgör om garantin gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörs-produkter har samma garantiperiod som den valda ångspärrfolien.

Garantin säkerställer att produkterna uppfyller de standarder och regler de är godkända enligt och innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen vid godkänt garantiåtagande. Det förutsätter att den färdiga lösningen uppfyller de krav som specificeras. Mer info hittar du under respektive produkt.

En helt tät invändig ångspärr är en förutsättning för en energieffektiv byggnad med bra inomhusklimat, välfungerande ventilation och minskar dessutom risken för mögelskador i konstruktionen. Att uppnå en helt tät lösning kan vara svårt runt t ex rör, eldosor, kablar och fönster. Flera inblandade hantverksgrupper som saknar rätt förutsättningar försvårar arbetet ytterligare.

Lösningen heter DAFA AIRSTOP, som förutom byggfolie / ångspärfolie innefattar en mängd kringprodukter för att skapa en helt tät ångspärr mot väggar av både plåt- och träreglar. Förutom folie och tejp finns Dafas patenterade rör- och kabelkragar som minskar montagetiden och skapar en helt tät lösning runt ventilationsrör, eldosor och elkablar mm. Dessutom erbjuder systemet två olika sorters fönsterfolie och både invändiga och utvändiga hörn för enklare tätning runt fönster och dörrar. Med dessa produkter uppnår du rätt krav, sparar energi och minskar samtidigt montagetiden.

Visste du att systemet endast står för ca 0,3% av byggkostnaden i en vanlig villa om 120 kvm? En redan låg kostnadsandel som kan ställas i relation till de kostnader och eventuella skador en läcka i ångspärren orsakar under byggnadens hela livstid.

Rörkrage för tätning av ångspärr runt rör

Populära produkter

TEST POPUP