LAseal - uppgraderad formula

Nu introducerar vi LAseal fönsterkitt med uppgraderad formula

Alla goda egenskaper är bevarade men den nya formulan ger produkten ännu fler goda kvalitéer!

När företaget för 40 år sedan startade kom Leif i kontakt med hantverkare och fick ofta kommentarer om behov och egenskaper som saknades i dåtidens kitt och det efterfrågades produkter som saknades i fönsterrenoveringsbranschen.

Efter några år började processen med att utveckla ett eget kitt som kunde tillfredställa de flesta behoven på marknaden och så föddes LAseal. Vi har fortsatt att utveckla produktens egenskaper och kvalitéer allt eftersom behov och kravställningar har ändrats på marknaden.

Vi vill serva dig som kund på bästa sätt och därför presenterar vi nu stolt LAseal i uppgraderad formula. Vi har ändrat lite på patronens design men det är främst innehållet som har fått ännu bättre egenskaper tack vare våra kunder och marknadens efterfrågan och nya möjligheter på utvecklingssidan.

LAseal har naturligtvis kvar alla de goda egenskaperna som har gjort den till fönsterrenoverarnas favorit. Kittet är smidigt att applicera med fogspruta, har hög elasticitet för att ta upp de rörelser som uppstår i ett fönster, finns i 7 olika kulörer som standard, är övermålningsbart, mycket god vidhäftning mot glas, trä och andra material.

Nyheterna med LAseal är att kittet nu har 18 månaders hållbarhet, är CE-märkt, har lägre klimatpåverkan, och är miljöbedömd i flera olika system.

Kvar är naturligtvis vår 10 års funktions- och materialgaranti.

LAseal är ett modernt kitt och med den nya formulan erbjuder vi en produkt där vi bibehållit ALLA goda egenskaper men med FLER utmärkta kvalitéer! 

Den nya produkten finns redan tillgänglig i vitt i både patron och korv och kommer finnas tillgänglig i alla färger innan årets slut.

 

LAseals goda egenskaper
Foga med LAseal fönsterkitt garantisymbol Vi garanterar att LAseal från och med appliceringsdatum bibehåller sin förseglande funktion som fönsterkitt för enkelglasning mot glas och trä. För garantins fulla omfattning läs mer på dokumentet som ni hittar på produktsidan.
Auktoriserat Fönsterunderhåll Auktoriserat Fönsterunderhåll är ett certifieringsorgan inom fönstersektorn med starkt miljöfokus som arbetar med behovsanpassat fönsterunderhåll och renovering. Läs mer på aukt-fonster.se
Basta LAseal är registrerad i Basta.
Sundahus LAseal är bedömd i SundaHus och har betyg B.
byggvaru LAseal accepteras i Byggvarubedömningen.
EC1 plus LAseal är märkt med EC1+ och har låga emissioner vilket gör den lämplig för inomhusbruk.
CE märkning LAseal är CE-märkt i klasserna EN 15651-1 F-EXT-INT-CC: 20HM och EN 15651-2 G-CC 20HM.