Hållbarhet

Leif Arvidsson AB vision

Hållbarhetsarbetet på Leif Arvidsson AB

Vårt främsta bidrag till en mer hållbar framtid är våra produkter som bidrar till energibesparing, bättre inomhusmiljö samt bevarande av bl a målade träfönster. Exempel på detta
är våra tätningsprodukter och fogmassor som minskar energiförbrukningen i en byggnad, våra ventilationsprodukter som bidrar till bättre inomhusmiljö samt vår utrustning, material
och kunskap för bl a renovering av fönster.

Utöver det försöker vi i tur och ordning mäta, välja, spara och till sist kompensera: 

Aktiva val, mätning och kompensation

Scope 1 och 2 

(Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade verksamheter samt  indirekta utsläpp från användning av tex köpt elektricitet, värme, och kyla)

Genom klimatkompensera.se har vi gjort en klimatberäkning som mäter företagets koldioxidutsläpp. Under 2022 släppte företaget ut ca 33 ton koldioxid för scope 1 och scope 2.
Mätningen visar också en mindre schablonmässig del för scope 3. Klimatredovisningen hittar du här.

Vi klimatkompenserar för 2022 års utsläpp (scope 1 och 2) i FN-godkända Gold Standard-projekt. Certifikat hittar du här.
Vi vet att klimatkompensation är omtvistat och att det inte ersätter egen reduktion, men genom att välja kompensation
med den högsta säkerhetsstandard vi hittat är vårt resonemang att detta är bättre än att inte göra något alls för utsläpp
som vi i nuläget inte klarar att reducera. Vårt mål över tid är dock koldixidneutralitet i egen verksamhet 
utan kompensation så långt det är möjligt.

Scope 3

Företagets största miljöbelastning (som för alla företag med liknande verksamhet) ligger sannolikt inom scope 3.
Vår ambition är att börja mäta scope 3 för att över tid kunna reducera den belastningen så mycket som möjligt.

De frakter vi köper för att skicka varor vidare till kund (ingår i scope 3) skickas dock till ca 90% fossilfritt genom
DHL Miljöfrakt. Certifikat för 2022 hittar du här.

Utsläppen av koldixid för övriga anlitade fraktbolag (där även internfrakter ingår) uppgår till ca 3 ton TTW (Tank-To-Wheel).

Elektricitet och uppvärmning

Vi köper 100% förnybar el som minskar vårt avtryck jämfört med elektricitet som ej är miljömärkt.
Certifikat hittar du här.

Bedömning av kemprodukter

Sverige har flera olika system för miljöbedömning av byggprodukter, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Basta och Svanen där
vi som förstahandsval använder Byggvarubedömningen. Vår ambition är att alla varor som kräver bedömning har bästa
möjliga betyg där, men efter kundkrav är vi även öppna för bedömningar i de andra systemen. Du hittar information
om våra produkters betyg i respektive system eller på vår hemsida. Vår ambition när vi uppdaterar eller utvecklar vårt
sortiment är att välja de produkter som i kombination med kundkrav och tekniska krav ger lägsta möjliga 
klimat- och miljöpåverkan.

Produktkatalog

Företagets produktkatalog trycks på FSC-märkt papper i ett Svanen-märkt tryckeri.

Produkter och avfall

Allt papper, wellpapp, metall, elektronik och brännbart avfall lämnas till återvinning. Vi försöker i möjligaste mån välja produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår ambition är att aktivt anpassa sortimentet då miljövänliga alternativ till våra nuvarande produkter finns tillgängliga. Företaget är anslutet till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

För mer information om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Fredrik Tålhagen på 0392-36010