Miljö

Leif Arvidsson, vi servar hantverkare

Miljöarbetet på Leif Arvidsson AB

Vårt främsta bidrag till miljöarbetet är våra produkter som bidrar till energibesparing, bättre inomhusmiljö samt bevarande av bl a målade träfönster. Exempel på detta
är våra tätningsprodukter och fogmassor som minskar energiförbrukningen i en byggnad, våra ventilationsprodukter som bidrar till bättre inomhusmiljö samt vår utrustning, material
och kunskap för bl a renovering av fönster.

Utäver det försöker vi mäta, välja, spara och kompensera: 

Aktiva val, mätning och kompensation

Genom företaget Tricorona har vi gjort en klimatredovisning som mäter företagets koldioxidutsläpp. Under 2019 släppte företaget ut ca 32 ton koldioxid, en mängd som vi kompenserar för på olika sätt. Klimatredovisningen hittar du här.

Klimatkompensation för motsvarande mängd kompenserar vi för genom FN-godkända Gold Standard-projekt.
Certifikat hittar du här.

Frakter och transporter

Mer än 90% av företagets gods transporteras med DHL. Genom avtal med DHL Miljöfrakt transporteras allt gods som går med DHL på ett koldioxidneutralt sätt, vilket minskar våra utsläpp av koldioxid med 9,4 ton. Intyg hittar du här.

Elektricitet och uppvärmning

All el som köps in är märkt med BRA MILJÖVAL. Detta kompenserar för koldioxidutsläpp jämfört med elektricitet som ej är miljömärkt. 

Produktkatalog

Företagets produktkatalog trycks på FSC-märkt papper i ett Svanen-märkt tryckeri.

Produkter och avfall

Allt papper, wellpapp, metall, elektronik och brännbart avfall lämnas till återvinning. Vi försöker i möjligaste mån välja produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår ambition är att aktivt anpassa sortimentet då miljövänliga alternativ till våra nuvarande produkter finns tillgängliga. Företaget är anslutet till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

För mer information om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Fredrik Tålhagen på 0392-36010

Miljöpolicy i pdf-format för nedladdning >>

 

bläddra i katalogen