TELEFON 0392-36010 FRAKT FRÅN 89 kr (Köpvillkor)

Inställningar

Jag är:
  • Företag
  • Privat

Miljö

Leif Arvidsson, vi servar hantverkare

Miljöarbetet på Leif Arvidsson AB

Genom företaget CO2Fokus har vi gjort en klimatredovisning som mäter företagets koldioxidutsläpp. Under 2010 släppte företaget ut ca 67 ton koldioxid. Företagets koldioxidutsläpp är uppdelade i huvudsak på tre områden. Under 2016 uppskattar vi att företaget och dess verksamhet har släppt ut ca 100 ton koldioxid, en mängd som vi kompenserar för på olika sätt:

Frakter och transporter

Ca 80 % av företagets gods transporteras med DHL. Genom avtal med "Gröna Ton" transporteras allt gods som går med DHL på ett koldioxidneutralt sätt.

Elektricitet och uppvärmning

All el som köps in är märkt med BRA MILJÖVAL. Detta kompenserar för utsläpp jämfört med elektricitet som ej är miljömärkt. 

Övriga utsläpp, t ex transport med personbil i tjänsten

Övriga utsläpp kompenseras genom kompensationsprojekt som är FN-godkända och som har erhållit Gold Standardcertifiering.  Upphandling sker genom Tricorona Climate Partner. 

Produkter och avfall

Allt papper, wellpapp, metall, elektronik och brännbart avfall lämnas till återvinning. Vi försöker i möjligaste mån välja produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår ambition är att aktivt anpassa sortimentet då miljövänliga alternativ till våra nuvarande produkter finns tillgängliga. Företaget är anslutet till REPA.


För mer information om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Fredrik Tålhagen på 0392-36010

 

Miljöpolicy som utskrivbar pdf >>

TEST POPUP