TELEFON 0392-36010   info@leifarvidsson.se  FRAKT FRÅN 89 kr (Köpvillkor)

Inställningar

Jag är:
  • Företag
  • Privat

Miljö

Leif Arvidsson, vi servar hantverkare

Miljöarbetet på Leif Arvidsson AB

Genom företaget Tricorona har vi gjort en klimatredovisning som mäter företagets koldioxidutsläpp. Under 2017 släppte företaget ut ca 70 ton koldioxid, en mängd som vi kompenserar för på olika sätt.
Klimatredovisningen hittar du här. Under 2018 räknar vi med ett liknande scenario pga färre flygresor i tjänsten.

Frakter och transporter

Mer än 90% av företagets gods transporteras med DHL. Genom avtal med DHL Miljöfrakt transporteras allt gods som går med DHL på ett koldioxidneutralt sätt,
vilket minskar våra utsläpp av koldioxid med 13,5 ton. Intyg hittar du här.

Elektricitet och uppvärmning

All el som köps in är märkt med BRA MILJÖVAL. Detta kompenserar för koldioxidutsläpp jämfört med elektricitet som ej är miljömärkt. 

Övriga utsläpp, t ex resor och uppvärmning

Övriga utsläpp, totalt 56 ton kompenseras genom kompensationsprojekt som är FN-godkända och som har erhållit Gold Standardcertifiering. Upphandling sker genom Tricorona Climate Partner. 
Intyg för 2018 hittar du här.

Produkter och avfall

Allt papper, wellpapp, metall, elektronik och brännbart avfall lämnas till återvinning. Vi försöker i möjligaste mån välja produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår ambition är att aktivt anpassa sortimentet då miljövänliga alternativ till våra nuvarande produkter finns tillgängliga. Företaget är anslutet till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

För mer information om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Fredrik Tålhagen på 0392-36010

 Miljöpolicy i pdf-format för nedladdning >>

TEST POPUP