Hållbarhet

Leif Arvidsson AB vision

Hållbarhetsarbetet på Leif Arvidsson AB

Vårt främsta bidrag till en mer hållbar framtid är våra produkter som bidrar till energibesparing, bättre inomhusmiljö samt bevarande av bl a målade träfönster. Exempel på detta
är våra tätningsprodukter och fogmassor som minskar energiförbrukningen i en byggnad, våra ventilationsprodukter som bidrar till bättre inomhusmiljö samt vår utrustning, material
och kunskap för bl a renovering av fönster.

Utöver det försöker vi i tur och ordning mäta, välja och reducera: 

Aktiva val, mätning och reduktion

Scope 1 och 2 

(Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade verksamheter samt  indirekta utsläpp från användning av tex köpt elektricitet, värme, och kyla)

Genom klimatkompensera.se har vi gjort en klimatberäkning som mäter företagets koldioxidutsläpp. Under 2023 släppte företaget ut ca 50 ton koldioxid för scope 1 och scope 2.
Mätningen visar också en mindre schablonmässig del för scope 3 (se mer nedan). Klimatredovisningen hittar du här: Klimatredovisning 2023

Scope 3

Företagets största miljöbelastning (som för alla företag med liknande verksamhet) ligger inom scope 3.
Vi har påbörjat en mätning av våra utsläpp för scope 3 och kan i nuläget (april 2024) erbjuda klimatdata per kg produkt för
ca 70% av vår sortiment. Under 2024 är ambitionen att kunna erbjuda klimatdata för minst 80% av sortimentet.
Tillgängliga data per produkt kan lämnas till kund på begäran.

Under starten av 2024 lanserar vi två projekt som reducerar klimatavtrycket för sålda varor, där vårt första delmål är att halvera företagets klimatavtryck fram till 2030:

  • Vår största produkt, fönsterkittet LAseal lanseras i en ny version med bättre miljöbedömningar i flera system samt ett klimatavtryck som är ca 29% lägre än föregående version.
    För mer information se EPD för respektive produkt. Totalbesparing kommuniceras i början av 2025.
  • Vi sänker klimatavtrycket för transparenta PVC-lister (vinterlister) med ca 86% from februari 2024. Tredjepartsverifiering kan kommuniceras på begäran vid nästa årsskifte.

    Vårt första mål är att jobba för en halvering av företagets totala avtryck fram tom 2030 där åtgärderna ovan är ett första steg.

Vi betalar extra för att en andel av de frakter vi köper för att skicka varor vidare till kund (ingår i scope 3) skickas koldioxidneutralt genom DHL Miljöfrakt.
Under 2023 skickades ca en tredjedel av de frakter vi köper av DHL med DHL Miljöfrakt. (Ca 90% av total inköpt fraktvolym upphandlas genom DHL).
Certifikat för 2023 hittar du här.

Persontransporter

Företaget förfogar i nuläget över sex tjänstebilar. Under 2023 byttes en av dem ut till en hybridbil och två
till bil med ren eldrift.

Elektricitet och uppvärmning

Vi köper 100% förnybar el som minskar vårt avtryck jämfört med elektricitet som ej är miljömärkt.
Certifikat för 2023 hittar du här.
Under 2024 kommer vi byta uppvärmningssystem på vårt lager i Mullsjö till värmepump vilket kommer
minska vår energiförbrukning betydligt.

Bedömning av kemprodukter

Sverige har flera olika system för miljöbedömning av byggprodukter, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Basta och Svanen där
vi som förstahandsval använder Byggvarubedömningen. Vår ambition är att alla varor som kräver bedömning har bästa
möjliga betyg där, men efter kundkrav är vi även öppna för bedömningar i de andra systemen. Du hittar information
om våra produkters betyg i respektive system eller på vår hemsida. Vår ambition när vi uppdaterar eller utvecklar vårt
sortiment är att välja de produkter som i kombination med kundkrav och tekniska krav ger lägsta möjliga 
klimat- och miljöpåverkan.

Produktkatalog

Företagets produktkatalog trycks på FSC-märkt papper i ett Svanen-märkt tryckeri.

Produkter och avfall

Allt papper, wellpapp, metall, elektronik och brännbart avfall lämnas till återvinning. Vi försöker i möjligaste mån välja produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår ambition är att aktivt anpassa sortimentet då miljövänliga alternativ till våra nuvarande produkter finns tillgängliga. Företaget är anslutet till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

För mer information om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Fredrik Tålhagen på 0392-36010

Code of conduct

Vår code of conduct sammanfattar de förhållningssätt vi som företag önskar ha gentemot samhälle, kunder och samarbetspartners och det gäller även våra leverantörer.
Du hittar den här: Code of conduct