LAflexseal Bygg & Fasadfogmassa

LAflexseal fasadfogmassa 25 LM

LAflexseal är en ftalatfri fasadfogmassa och byggfog av högsta kvalitet med hög rörelseupptagningsförmåga och är baserad på hybridteknik. Den lämpar sig särskilt för fogning i fasader (fogmassa i fasad) och som byggfogmassa i rörelsefogar runt till exempel fönster och dörrar, sandwich- och betongelement, samt många olika multiändamål inom byggområdet. Helt fri från ftalater. LAflexseal är en fogmassa för fasader som är elastisk, stabil och lågmodulent 25 LM.
LAflexseal är byggarens vän inom många olika typer av fogning, till exempel som fogmassa i fasad och som byggfog.

LAflexseal som byggfog och byggfogmassa

LAflexseal är även mycket lämpad som byggfog / byggfogmassa för multiändamål inom byggområdet och har mycket bra vidhäftningsförmåga mot många byggmaterial som t ex många PVC, tegel, plåt, aluminium, rostfritt stål, betong och trä samt de flesta målade ytor. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färgsystem. Kan också användas inomhus.

Tycker du att det är jobbigt att välja rätt fogmassa eller byggfog? Olika fogmassors användningsområden kan överlappa varandra mycket, och det kan göra att det är svårt att välja. Därför kanske du upplever att du måste ha många olika typer på lager eller i din servicebil? LAflexseal fungerar för de flesta användningsområden, speciellt utomhus vilket gör att du kan känna dig trygg med funktionen vid fogning i nästan alla sammanhang och mot de väldigt många olika byggmaterial.

Användningsområde:
Rörelsefogar inom byggområdet som till exempel anslutningsfogar runt fönster, dörrar och betongelement samt sandwichelement. Tätningar av karosserier i bilindustrin. Också mycket lämplig som multibyggfog för flera olika ändamål inom byggområdet, till exempel runt fönsterbleck och i flera andra sammanhang

Arbetsbeskrivning:
Fogytorna ska vara väl rengjorda och dammfria samt vara stabila och fria från fett. Om ytorna är porösa bör de behandlas med primer. För förbättrad vidhäftning på lackade eller lackerade ytor kan rengöring med t ex T-röd behövas. Gör egna vidhäftningsprov
vid osäkerhet.

Tekniska data:
Temperaturbeständighet -40/+90°C
Bearbetas inom 20 min
Tillåten fogrörelse +-25%
Draghållfasthet 1,15 N/mm2
Töjning vid brott >500%
Hårdhet 25 +/-5 Shore A

I rörelsefogar mellan träfönster och vägg måste en byggfog utformas på ett sätt som gör att skador undviks. Den fasadfogmassa / byggfogmassa som används måste få rätt förutsättningar för att kunna skydda byggnadsdelarna mot de påfrestningar den utsätts för och detta måste man ta hänsyn till redan på konstruktionsstadiet. Anslutningsfogens utformning måste alltid anpassas efter aktuell väggkonstruktion och ingående materialval. För att det ska fungera i praktiken är det därför viktigt med detaljritningar för hur den byggfogmassa som ska användas på objektet ska appliceras.

Funktionen för en fasadfogmassa garanteras först och främst genom en bra konstruktionslösning, Boverkets byggregler innehåller allmänna krav och i AMA finns kompletterande anvisningar. Dessvärre finns det många praktiska exempel på felaktiga utföranden som lett till rötskador etc.. En yttervägg ska genom sin utformning skydda mot nederbörd och samtidigt kunna dränera bort vatten som ändå eventuellt tränger in i konstruktionen samt isolera, ventilera och täta mot fukt och läckage av luft. Då byggfogen är en del av ytterväggen måste den klara samma krav samtidigt som den ska kunna ta upp rörelser mellan byggnadsdelarna som orsakas av exempelvis temperaturförändringar.

Fogens utformning ska fungera enligt samma grundprincip som en yttervägg: Den inre delen av fogen fungerar som en förlängning av väggens diffspärr och bör därför göras helt lufttät med hjälp fogmassa. I konstruktioner med små rörelser kan det ibland räcka med ett enklare fogmaterial som t ex akrylfog. Oftast bör man dock välja en byggfog av högre kvalitet som klarar större rörelser, t ex LAflexseal. Merkostnaden för materialet bör ställas i relation till de ökade energikostnader och risk för skador som en läckande fog kan orsaka under byggnadens hela livslängd.

Fogmassan får rätt form och djup med hjälp av en bottningslist. Utanför bottningslisten isoleras fogutrymmet med isoleringsmaterial, t ex drevremsor av glasull. Utanför drevet bör det alltid finnas en luftspalt som kan ventilera ut fukt som kan ha kommit in utifrån. Den yttre tätningen kan utföras med fasadfogmassa som är luftad med TDV-rör. Luftning kan också lämnas under fönsterbleck och vid fönstrets överkant om den bedöms vara tillräckligt väderskyddad.