Dörrtillbehör

Dörrtillbehör för ökad säkerhet

Montera våra tillbehör på din dörr för ökad säkerhet - dörrspärr, vredskydd, brytskydd och dörröga

Dörröga

Dörröga i kromat utförande med upp till 200 graders vidvinkel med glaslins och skyddslock. Passar för dörrtjocklekar mellan 38-92 mm

Vredskydd

Vredskydd med spärr i kromat utförande som monteras över låsvredet på entrédörrens innersida för att förhindra oönskat öppnande.

Brytskydd

Brytsskydd i rostfritt stål för täckning av dörrspringan på öppningssidan mellan karm och dörrblad. Längd 330 mm. Försvårar inbrott.

Dörrspärr

Dörrspärr för insida på entrédörr i kromat utförande.
För att förhindra oavsiktktlig spärrning är bygeln försedd med 3 fasta lägen.