Fogskum FM810 Hybrid 500 ml isocyanatfri (2 i 1)

Art nr
5359
328,75 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - I lager
  • Västberga - I lager
FM810 Hybridskum 500 ml som kan användas med engångsmunstycke eller pistol.

1-komponent silanterminerat hybridskum 100 % fritt från isocyanater.

Användningsområde:
Där vanligt polyuretanskum inte får användas pga. miljöaspekter. För tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.

Miljöbedömningar:
BASTA
Byggvarubedömningen: Accepteras
Sundahus: C-

- 100% fritt från isocyanater
- Inga Xn eller Xi märkningar på etiketten
- Kräver ej särskild härdplastutbildning för yrkesmässigt bruk
- Kan användas i minusgrader
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper

Installation & montering:
Använd handskar och skaka flaskan (rumstempererad) kraftigt minst 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke som också används vid arbete i minusgrader. Håll flaskan upp och ner och fyll <50 % av utrymmet, expanderingen fortsätter under härdning. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att slipper att skära av överskottet. Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på pistolen. Flera lager skum bör fyllas i omgångar (vänta 60 minuter mellan varje lager) med ev. vattensprayning mellan varje lager. Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor. Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan). Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad. När flaskan är tömd och arbetet avslutat skall pistolen rengöras. Skydda skumfogen mot UV- ljus.

Teknisk information:
Torktid: Klibbfri 10 – 20 minuter, kan skäras efter 45 - 90 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar.
Temperaturbeständighet: -20°C till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur: -10°C till +35°C, bäst resultat vid rumstemperatur. Värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till ca +20°C.
Cellstruktur: Fin
Övermålningsbarhet: Kan övermålas efter genomhärdning.
Densitet: 35-45 kg/m³
Ljudisolering: Index upp till 60db ift rapport
Vattenabsorbering: 0.2% (kg/m²) EN 1609
Värmeledningsförmåga: 36 mW/m.K EN 12667
Draghållfasthet: 87 kPa DIN 53455
Skjuvhållfasthet: 54 kPa DIN 53422
Tryckkraft: Vid 10 % tryckpåkänning 57 kPa ISO 844
Brottöjning: 13 % DIN 53455
Brandklass: B3 DIN 4102
Lagras torrt. Aerosolförpackning får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Lagringstid: 12 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Se bäst-före-datumet på förpackningen.
Åtgång: 500 ml flaska ger upp till 8 lit färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % luftfuktighet.