Fogskum FM310 Helår 750 ml för pistol/munstycke

Art nr
6197
162,50 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - Ej i lager
  • Västberga - Ej i lager
FM310 Fogskum Helår 750 ml för pistol (medföljande engångsmunstycke kan också användas)

750 ml flaska ger med pistol ca 46 liter och med munstycke ca 35 liter färdigt skum.

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk.

Användningsområde:
För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong-, och lättbetongelement och för genomföringar under mark. Expanderar i minusgrader. Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper. Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material. Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier.

Installation & montering:
Använd handskar och skaka flaskan 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen. Fyll utrymmet < 80 % med pistol eller < 60 % med munstycke. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet. Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på skumpistolen. Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan). Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att den är monterad på flaskan. Skydda skumfogen mot UV-ljus. När flaskan är tömd och arbetet är avslutat skall pistolen rengöras.

Teknisk information:
Torktid: Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 45 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet: -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur: -10°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
Cellstruktur: Fin
Övermålningsbarhet: Kan övermålas efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet: God
Densitet: 15-25 kg/m³
Tryckhållfasthet (10 %) 45 kPa FICA TM 1011
Brottöjning 17 % ISO 527
Vattenabsorbering 0,2% (kg/m²) EN 1609
Värmeledningsförmåga 36 mW/m.K EN 12667
Ljudisolering 60db EN ISO 140-1:2005-03
Brandklass B3 DIN 4102-1

Lagring: Lagras torrt. Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Lagringstid: 24 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Se bäst-före-datumet på förpackningen (EXP).
Åtgång: Volymökning efter applicering: 750 ml flaska ger med pistol ca 46 liter och med munstycke ca 35 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.