Fogskum FM610 Helår 500 ml

Art nr
5352
108,75 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - I lager
  • Västberga - Ej i lager
FM610 Fogskum Helår 500 ml

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk.

Användningsområde:
För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong-, och lättbetongelement och för genomföringar under mark. Expanderar i minusgrader. Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper. Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material. Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier.

Installation & montering:
Använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr, skruva på munstycket ordentligt och håll flaskan upp och ner. Fyll endast ca 50% av det tilltänkta utrymmet eftersom fogskummet fortsätter att expandera under härdningen. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att du slipper skära av överskottet.
Flera lager skum bör fyllas i omgångar med vattensprayning mellan varje lager.
Skydda skumfogen mot UV-ljus.

Teknisk information:
Torktid: Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på volym,
luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet: -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur: -10°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
Cellstruktur: Fin
Övermålningsbarhet: Kan övermålas efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet: God
Densitet: 25 - 35 kg/m³
Draghållfasthet: 116 kPa DIN 53455
Skjuvhållfasthet: 59 kPa DIN 53422
Tryckkraft: 61 kPa vid 10% tryckpåkänning ISO 844
Deformation: < 10% tillåten
Brottöjning: 15% DIN 53455
Vattenabsorbering: 0.2% (kg/m²) EN 1609
Värmeledningsförmåga: 36 mW/m.K EN 12667
Ljudisolering: Index upp till 60db ift rapport
Lagring: Lagras torrt. Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Lagringstid: 24 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Se bäst-före-datumet på förpackningen (EXP).
Åtgång: (volymökning efter applicering)
500 ml flaskan ger upp till 22 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
750 ml flaskan ger upp till 33 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
Brandklass: B3 DIN 4102