Fresh 90 Vit kpl m. genomföring och galler

Art nr
1890
452,50 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - Ej i lager
  • Västberga - I lager
Klassisk väggventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Försedd med filter och kraftig kondensisolering.

Friskluftsventil som i komplett utförande levereras med genomföring och ytterväggsgaller. Genomföringen består av tre modulrör, ett med bygglängd 50 mm och två med 100 mm bygglängd. Modulrören är byggbara mot varandra med tryckpassning. Ventilstosen som passar inuti modulrören är 80 mm lång och ger därmed en teleskopfunktion på ca. 60 mm. Det korta modulröret bygger 50 mm, detta gör att man inte behöver kapa något rör. Ytterväggsgallret har en stos direkt byggbar mot modulrören.

Invändig friskluftsventil:
Den invändiga ventildelen består av ett chassi med ett steglöst spjäll samt en kåpa med filter och kondensisolering. Spjället manövreras med ett skjutreglage som finns på undersidan av ventilen. Kåpan har en unik utformning som medför att större mängd nedkyld luft kan tillföras rummet utan dragproblem. Undersidan saknar helt öppningar, istället sprids luften uppåt och åt sidorna för att minska risken för problem med drag och kallras.
Under kåpan på friskluftsventilen Fresh 90 finns ett damm- och insektsfilter som är enkelt att ta bort för rengöring eller utbyte. Standardfilter kan, om det inte är alltför smutsigt rengöras med mild tvållösning och vatten. Filter utbytes vid behov, men dock minst en gång per år. Förutom standardfiltret finns även pollenfilter och miljöfilter. Pollenfilter och miljöfilter skall ej rengöras utan byts när de är smutsiga. Pollenfilter har klass G4 och Miljöfilter klass F7.

Ventilen kan stängas helt, men man kan garantera ett grundflöde genom att ta bort en plugg i spjällbladet. Montering sker enklast med hjälp av hålsåg och kraftig borrmaskin.
Var noga med att täta med fogmassa mellan rör och vägg på både insidan och utsidan innan montering av ventil och yttergaller.
Grundflöde får man genom att ta bort en plugg i spjällbladet.

Montering/placering:
Ventilen bör placeras högt upp på väggen, finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort. Fresh 90 går utmärkt att använda vid golvvärme tack vare sin unika konstruktion av luftöppningarna.

Håltagning Ø mm 105 mm
Mått inv. del 150x150
Luftflöde vid 10 Pa 9 l/s
Mått utv. galler 150x150
Väggenomföring: max 350 mm (förlängningar finns)