Väggventiler

Fresh väggventiler

Fresh väggventil med eller utan bullerdämpning samt enklare väggventiler av plast för t ex garage och förråd. Med en modern bullerdämpande väggventil kan få en ljuddämpande lösning och med rätt dimensionering få in rätt mängd dragfri, tyst och ren tilluft. Vi erbjuder flera varianter och modeller även av ljudreducerande väggventil.

Att montera en  väggventil för tilluft är en bra och enkel åtgärd för att förbättra ventilationen i ditt hus. Nya Fresh TL100DE har en rad fördelar som förbättrar komforten. Förutom ett diskret utseende där ventilen kan målas eller tapetseras över har ventilen integrerad stormsäkring, stor filterarea och komfortabel luftspridning. Stormsäkringen förhindrar överventilation vid vindpåverkan och sparar därmed energi och minskar risken för drag. Med en bullerdämpande ventil för bullerutsatta miljöer kan du enkelt förbättra ljudmiljön inomhus. De kan dessutom utrustas med filter i olika klasser om du har problem med tex allergi. Om det finns radiator bör man sträva efter placering ovanför denna och i övrigt bör man ta hänsyn till rummets möblering. 

Fresh väggventil TL80DE dBs är en ljuddämpande ventil med en 124 mm ljudreducerande väggenomföring och bra bullerdämpning. Om du önskar ännu högre dämpningsförmåga rekommenderar vi Fresh TL80DE dBr vars ljudreduktion D.n.e.w är hela 56 dB vid 400 mm väggtjocklek. Båda har diskret design, utbytbart filter och stormsäkring. Stormsäkringen förhindrar överventilation vid vindpåverkan och sparar därför energi samtidigt som den minskar risken för drag.

Om du önskar en ventil med mindre genomföring finns också väggventil 80.

Den bullerdämpande väggventilen NonSonus FLV-65 från HIAK är en friskluftsventil med marknadens bästa ljudreduktion och är resultatet av ett avancerat utvecklingsarbete av akustiker med specialkunskaper inom området ljuddämpning.

Bullerdämpande väggventil med extra hög dämpning

Väggventilen NonSonusFLV-65 är en bullerdämpande väggventil med mycket hög ljudprestanda och ljuddämpning även om husets väggar är tunna. Den har justerbart luftflöde, insektsskydd och filter.
Uppmätt luftljudsisolering enligt EN 10140-2 och luftflöde enligt 13141 1. Mätningarna är i utförda i ackrediterat lab, RISE AB med referensarea 10m² Sabine ekvivalent absorptionsarea. Mätningarna är gjorda med ventilen helt öppen väggventil och luftflöde vid 10 Pa tryckskillnad över vägg. Patentsökt Nr: 26026PCT

Bullerdämpning vid 200 mm väggtjocklek: Dn,e,w 57 dB Dw+C 55 dB Dw+Ctr 54 dB. Luftflöde 7 l/s
Bullerdämpning vid 400 mm väggtjocklek: Dn,e,w 65 dB Dw+C 63 dB Dw+Ctr 58 dB Luftflöde 7,4 l/s

 

väggventiler för ren och dragfri tilluft