Spotheater SH 1000, IR-lampa för färgborttagning

Art nr
8712
4368,75 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - I lager
Spotheater SH 1000 - färgborttagning för proffs och hemmafixare!

Spotheater IR-lampa för fönsterrenovering. SH 1000 är en svensktillverkad kvalitetsprodukt som ger optimalt resultat på kortast möjliga tid och passar för en rad olika arbetsuppgifter:

Spotheater avlägsnar färg och fönsterkitt snabbare än de flesta andra metoder. Tack vare sin höga effekt räcker det normalt med 20-30 sekunder för att den underliggande ytan ska bli redo för borttagning av färg. Det efterföljande ytarbetet går också snabbare, t ex när du ska slipa och ytbehandla trä. Fuktigt virke torkas ut vid färgborttagningen vilket gör det redo för målning på kortare tid. Spotheaterfungerar också bra för att tina eller värma upp olika saker. Torkning av färg och liknande. Dekaler och stripes på bilar, fönster mm kan ibland vara irriterande svåra att få bort. Med Spotheater försvinner de snabbt.

Så här använder du Spotheater SH 1000:
Innan du börjar bör du försäkra dig om att inget brännbart material, antändlig gas eller vätska finns i närheten. Anslut Spotheater till eluttaget och sätt strömbrytaren på ON. Det tar ca 1 minut för IR-rören att uppnå arbetstemperatur.

Färgborttagning med Spotheater:
Håll Spotheater i ett stadigt grepp och rikta IR-rören mot arbetsytan. Vänta tills färgen mjuknat, vanligtvis när en svag rök syns. Testa dig fram i början. Det kan ta olika lång tid beroende på färgskiktets beskaffenhet och tjocklek samt den omgivande temperaturen. Skrapa bort den lösa fägen. Behöver du lägga ifrån dig Spotheater medan du skrapar bort färgen, lägg apparaten på sidan så att du inte bränner underlaget. Om du ska ta bort färg på t ex en dörr som ligger på bockar eller en möbel kan Spotheater värma upp färgen på ett nytt område medans du skrapar den nyss uppvärmda ytan.
Som tillbehör finns fasadhållare för enklare färgborttagning på fasad.

Specifikationer:
Mått LxBxH = 405x130x195 mm
Spänning: 220/240 V
Effekt: 1000 W
Vikt: 1,3 kg
Arbetsytans mått: 285x125 mm

Med Spotheater kan du ta bort färg och lack på t ex:

Fasader
Dörrar och fönster
Snickerier
Möbler
Träbåtar

Fönsterrenovering med Spotheater:
Med Spotheater kan du du enkelt ta bort gammal färg och sprucket fönsterkitt i samma moment. Med bygeln (OBS! tillbehör att köpa till) kan du luta Spotheater med den ena skyddsplåten ställd precis mot kittfalsen. Spotheater mjukar sedan upp fönsterkittet och färgen i samma moment. Metoden är skonsam mot virket och det är endast en liten risk för spruckna glas då det uppmjukade kittet kan tas bort försiktigt. På spröjsade fönster är det viktigt att täcka över glaset, t ex med vår värmeskyddsmatta eller en bit aluminiumbeklädd masonit.

Andra arbetsuppgifter:
Vid t ex härdning och torkning bör du testa dig fram till lagom avstånd och tid. Spotheater är mycket effektiv och kan, om du är oförsiktig, skada det underlag du önskar värma.
OBS! Glöm inte att alltid sätta strömbrytaren på OFF när du inte använder din Spotheater. Spotheater är utrustad med överhettningsskydd. I sällsynta fall kan temperaturen under IR-rören överstiga säkerhetsnivån, då utlöses överhettningskyddet automatiskt. OBS! Lampan på ON-OFF-knappen fortsätter att lysa när överhettningsskyddet har löst ut även om apparaten slutat fungera. Skulle detta inträffa behöver du bara sätta strömbrytaren på OFF och vänta tills Spotheater svalnat (Överhettningsskyddet återställer sig automatiskt).

Demontera och montera IR-rören:
OBS! Innan du byter IR-rören försäkra dig om att Spotheater inte är ansluten till eluttag och inte är varm.
1. Lossa skruvarna i skyddsgallret och lyft av det till sammans med elementskydden. Lossa därefter skruvarna som håller IRM-elementen på plats.
2. Lyft av det trasiga röret och placera ett nytt IRM500 på sin plats.
3. Fixera röret med ena handen och skruva med den andra. Röret är av glas och känsligt för yttre påverkan. Så se till att det sitter fast stadigt.
4. Återplacera elementskydden och skyddsgallret och skruva fast dem.
OBS! Gamla rör ska lämnas till återvinning.

Håll din Spotheater ren och torr. Smutsiga rör och reflektorer kan medföra brandrisk. Kontrollera rör, skyddsgaller och anslutningskabel regelbundet, byt omedelbart ut trasiga delar. IR-rören ska hanteras varsamt. Vid skada på elementen, stäng omedelbart av Spotheater och byt till nya IRM 500.

Använd inte Spotheater i regn eller på fuktiga platser.

Undvik kroppskontakt med jordade föremål under arbetet, t ex rör och radiatorer.

För lång uppvärmningstid kan medföra brandfara. Testa dig fram till lagom uppvärmningstid. Försäkra dig om att brandsläckare finns i närheten under arbete med Spotheater. Lämna aldrig Spotheater obevakad under arbetet eller strax efter.
Låt verktyget svalna innan du lämnar det utan uppsikt.

Anslutningskabeln ska alltid vara urkopplad när du inte använder Spotheater. Innan du drar ut anslutningskontakten, sätt alltid strömbrytaren på OFF. Använd endast godkänd förlängningskabel.

Youtubevideo: