Grundkurs i avancerad fönsterrenovering

I teori och främst praktik får du lära dig teknik och metoder för kvalificerad, yrkesmässig och rationell renovering av fönster.

Kursen pågår i tre dagar och är fullmatad med praktiska övningar där vi går igenom varje moment för en rationell renovering av fönster. Vi delar upp arbetet och bryter av med teori för att du ska få en fullständig förståelse för hantverket och hur man bedriver ett kvalificerat och rationellt arbete för fönsterrenovering.

Kursen kommer också beröra tätning och ventilation och du får chansen att prova och arbeta med i princip alla på marknaden förekommande verktyg och hjälpmedel.

Allt kursmaterial ingår. Två hotellnätter med frukost ingår, och lunch och fika ingår (OBS! Ej middag på kvällen).

anmalan

För kursdatum se den blå rutan längre ner på sidan.


Efter genomförd kurs har du möjlighet att söka inträde i Auktoriserat Fönsterunderhåll.

Auktoriserat Fönsterunderhåll är ett certifieringsorgan inom fönstersektorn med starkt miljöfokus. De arbetar med behovsanpassat fönsterunderhåll och renovering och tillhör den cirkulära ekonomin.

Läs mer på aukt-fonster.se

Klicka på länkarna nedan för att se intervjuer med kunder som deltagit på kursen:

film med kursedeltagare

Film om kursen

Kursupplägg

Dag 1
Besiktning och nedplockning av fönster. Karmarbete, transport till verkstad. Färg- och kittborttagning, skärning av glas, kittning med spruta, genomgång av systemet Auktoriserat Fönsterunderhåll. Visning och provning av maskiner och hjälpmedel.
Under dagen jobbar deltagarna i grupper om 2 och 2 där kursledare ger instruktioner och tips direkt under arbetets gång. Första dagen börjar vi 9.00 i Mullsjö och jobbar till 17.00.
Dag 2
Dag två jobbar vi med tätningsteknik av fönster och dörrar, ventilation och målning.
Vi diskuterar arbetsplanering, kvalitet, tidsåtgång och prissättning. Deltagarna får en förståelse för hur man på bästa sätt planerar sitt jobb för att få till en rationell arbetsgång. Andra dagen jobbar vi mellan 8.00 och 17.00.
Dag 3
Dag 3 slutför vi de praktiska momenten och vi tittar på ombyggnad av kopplade tvåglasfönster till energieffektiva isolerglasfönster. Sista dagen blir en kortare dag, vi börjar 8.00 och avslutar klockan 13.00.

Planerade kursdatum 2024:

Höstens kurstider:

v. 40     2-4 Oktober
v. 47   20-22 November

Plats: Leif Arvidssons kurslokaler i Mullsjö, Målaregatan 5

12480 kr (exkl. moms) per deltagare

OBS! Anmälan är bindande.
OBS! Tag med egna arbetskläder

Mer om om vår kurs i fönsterrenovering:

Fönsterrenovering är en viktig del av bygg- och underhållsbranschen. För att kunna renovera fönster på rätt sätt krävs inte bara praktisk skicklighet utan också en bra utbildning. Efter vår utbildning i renovering har du möjlighet att ansöka om medlemsskap i Auktoriserat Fönsterunderhåll, en sammanslutning som kvalitetssäkrar fönsterrenoveringsbranschen. Att renovera fönster bevarar kulturvärden och utseendet på byggnader och är också ett klimatsmart och resurssnålt alternativ till fönsterbyte.

Fönsterrenovering är ett arbetsområde som inte bara handlar om att byta  fönsterkitt och att måla om. Det innefattar en mängd olika moment som kräver noggrannhet och kunskap. Därför är utbildning inom fönsterrenovering avgörande för att uppnå ett bra resultat och ett effektivt och konkurrenskraftigt arbetssätt.
Mer information om fönsterkitt hittar du här.

När du renoverar fönster är det viktigt att förstå de olika tekniker och material som används. En utbildning inom området ger dig den kunskap och färdighet som behövs för att utföra renoveringsarbetet på ett korrekt sätt. Du lär dig att bedöma skicket på befintliga fönster och identifiera vilka åtgärder som behövs. Utbildningen ger dig även insikter i att välja rätt material och verktyg för att utföra arbetet effektivt.
Mer information om renovering av fönster hittar du här.

När du väl har genomgått en utbildning inom fönsterrenovering kommer du att vara rustad att ta itu med olika typer av projekt. Oavsett om det handlar om att renovera äldre fönster i en historisk byggnad eller att modernisera fönster i en nyare fastighet, kommer din utbildning att vara till nytta.

Fönsterrenovering är en bransch där kompetens och erfarenhet spelar en stor roll. Därför är det viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och fortsätta sin utbildning. Nya tekniker och material utvecklas ständigt, och det är viktigt att vara medveten om förändrade arbtessätt inom fönsterrenovering.

Vi erbjuder vi inte bara utbildning inom fönsterrenovering utan också andra kurser inom området där du kan fördjupa dina kunskaper och få praktisk erfarenhet. Utbildning och kompetensutveckling säkerställer att du som yrkesman är rustad för att renovera fönster på ett professionellt sätt.

Utbildning inom fönsterrenovering är en viktig faktor för att uppnå högkvalitativa resultat i ditt arbete. Våra utbildningar passar både nybörjare eller en erfaren yrkesman. Se gärna vår referensfilm med en tidigare deltagare som visar att även erfarna hantverkare har mycket att hämta i form av ny och uppdaterad kunskap för dig som jobbar yrkesmässigt med att renovera fönster.

Kontaktpersoner

Veronica Frohlund

Bokningsansvarig

Tomas Burman

Kursansvarig