Fönsterskola

Fönsterskola nr1

Steg 1 – Besiktning

I vår digital fönsterskola har vi samlat mycket av vår kunskap och erfarenhet för att du som tänker renovera dina fönster själv ska ha bra koll på vad som behöver göras.

Skulle du vilja vidareutbilda dig, eller jobba mer professionellt erbjuder vi kurser. Se mer på vår kurs-sida.

Hur mår dina fönster? Börja med att se över alla dina fönster. Ta med en kniv och en liten skrapa
och skrapa försiktigt på flagnande färgskikt. Känns virket mjukt på något ställe? Stick försiktigt med kniven för att upptäcka ev. rötskador.
Vilken färgtyp har man använt? Har kittet släppt?

trasigt fönster

Titta på symptomen men fundera också över orsaken. Beror det dåliga skicket enbart på tidens tand och bristande underhåll,
eller finns det andra orsaker som orsakar skador. Exempel på det kan vara fönsterbleck med bakfall, andra orsaker till dålig vattenavrinning eller sättningar.
Åtgärda allt sådant först för att säkerställa att den investering du gör i både tid och pengar får så lång löptid som möjligt.

Prova att öppna och stänga alla fönster. Går det lätt? Om inte kan det vara läge att smörja beslag och gångjärn.
Tar fönsterbågen i karmen på något ställe? Markera i så fall var. Är orsaken att bågen inte längre är helt rektangulär,
eller beror det på karmen eller en kombination? Karm bör i första hand om möjligt justeras med ev. karmskruv. Men om det inte går behöver bågen justeras.

Det kan göras på tre sätt:

1. Om bågen ”tappat formen” kan den justeras vid renovering

2. Du kan använda en gångjärnsknäck för att ”knäcka” gångjärnen

3. Du kan justeringshyvla där bågen tar i karmen.


För att minska risken för fuktskador är det viktigt att det finns ett mellanrum runt hela fönstret mellan bågen och karm.

Nu har du fått en helhetsbild över vad som behöver göras. Hur mycket tid finns och hur många fönster har du tid att börja med?

I nästa avsnitt berättar vi hur du förbereder din verkstad/arbetsplats och vilka hjälpmedel och verktyg du behöver.