LAfix E monteringslim SVART 290 ml 12/kart

Art nr
8282
157,50 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - Ej i lager
  • Västberga - Ej i lager
LAfix E är en neutral, elastisk, 1- komponents fogmassa och monteringslim av hög kvalitet baserad på SMX-polymer
med mycket hög initial styrka.

Egenskaper:
- Högt initialt grepp minskar behovet av mekaniskt stöd under härdningstiden
- Snabb härdning
- Lättsprutad
- Stark vidhäftning mot de flesta byggmaterial
- Skapar ett elastiskt limförband med hög hållfasthet
- Svag lukt
- Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger
- Bra UV-beständighet
- Innehåller inte isocyanater eller silikon
- God vidhäftning även på lätt fuktiga underlag

Användningsområden:
- Fogning och limning inom bygg- och anläggningsindustrin.
- Elastisk limning av paneler, profiler och andra delar på många olika material,
tex trä, MDF och spånskivor etc.
- Elastisk strukturell limning i bil- och containerindustrin.
- Fogar i badrum och kök.

Kemisk resistans:
Bra motståndskraft mot (salt)vatten, alifatiska lösningsmedel, kolväten, ketoner, estrar, alkoholer, utspädda mineralsyror
och alkalier. Dålig resistens mot aromatiska lösningsmedel, koncentrerade syror och klorerade kolväten.

Förberedelser:
De ytor som ska limmas eller fogas ska vara rena och fria från damm och fett. Porösa material i fuktbelastade
applikationer bör förbehandlas med primer. Produkten bör appliceras i strängar (ej cirklar) för att säkerställa god härdningsmöjlighet.

Undantag:
Produkten är inte lämplig för PE, PP, PTFE (t.ex. Teflon®), bituminösa underlag, koppar eller kopparinnehållande
material såsom brons och mässing. Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftnings- och kompatibilitetstest på alla
ytor. Produkten är inte heller lämplig för glasning eller limning av akvarier. Kan användas för limning av naturlig
sten, men ej för fogning då risk finns för missfärgning av porösa obehandlade stenytor. Bör därför endast
användas på undersidan av natursten. Produkten är ej lämplig för speglar, vi hänvisar till LAtack, artikelnummer 1341.

Dimensionering:
Minsta bredd vid limning: 2 mm
Minsta bredd för fogar: 5 mm
Max bredd vid limning: 10 mm
Max bredd för fogar: 30 mm
Minsta djup för fogar: 5 mm
Fogbredd bör i regel vara ca 2 gånger fogdjupet.

Övermålning:
LAfix E kan övermålas med vattenbaserade färger, men på grund av det stora antalet tillgängliga färger och
lacker rekommenderar vi ett kompatibilitetstest före applicering.

Anmärkningar:
Vid fogning mot en annan typ av fogmassa är det viktigt att man låter den första härda innan nästa fog appliceras.
Produkten har god UV-beständighet men kan missfärgas under extrema förhållanden eller efter mycket lång
UV-exponering. Missfärgning på grund av kemikalier, höga temperaturer eller UV-strålning kan förekomma, men
en färgförändring påverkar inte produktens tekniska egenskaper. Kontakt med bitumen, tjära eller material som
EPDM, neopren, butyl etc. bör undvikas eftersom det kan ge upphov till missfärgning och förlust av vidhäftning.

Lagringstid: 18 månader i oöppnad förpackning i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

Specifikationer:
Bas: SMX hybridpolymer
Konsistens: Stabil pasta
Härdningssystem: Fukthärdande
Skinnbildning (23°C/50% R.H.): Ca. 5 min
Härdningshastighet (23°C/50% R.H.): 3 mm/24h
Hårdhet: 65 ± 5 Shore A
Densitet: 1,47 g/ml
Återgångsförmåga (ISO 7389): > 75 %
Maximal tillåten fogrörelse (ISO 11600): ± 20 %
Draghållfasthet (ISO 37): 3,20 N/mm²
Elasticitetsmodul 100% (ISO 37): 2,30 N/mm²
Töjning vid brott (ISO 37): 400 %
Temperaturresistens: - 40 °C – 90 °C