Sundström, Filter, SR 597 (gasfilter) A1B2E2K1

Art nr
4109
1 368,75 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - Ej i lager
  • Västberga - I lager
SundströmGasfilter Sundström SR 597 till SR 500, A1B2E2K1

Beskrivning:
Gasfilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. Gasfiltren skall alltid användas i kombination med partikelfilter.

Tekniska data:
A1: Skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C.
B2: Skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte.
E2: Skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.
K1: Skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.