TELEFON 0392-36010   info@leifarvidsson.se  FRAKT FRÅN 89 kr (Köpvillkor)

Inställningar

Jag är:
  • Företag
  • Privat

Våtrumsfläktar

Fresh Intellivent är en fuktstyrd våtrumsfläkt som innehåller alla funktioner du behöver. Fuktstyrning kalibreras efter årstid och ställs in automatiskt efter säsong. Fresh Intellivent kan monteras helt utanpåliggande och klarar ojämna underlag. Fläkten kan användas för konstant frånluft, i ett lågfartsläge om så önskas men du kan själv enkelt ställa i hastigheten. Frånluftsflödet kan ökas genom inkoppling mot t ex badrummets belysning eller på separat brytare samt genom att fläkten känner av förändringar av fukthalt i rummet. Fresh Intellivent fuktstyrd våtrumsfläkt har automatisk vädringsfunktion vilket är bra om den monterats i hus som bara bebos delar av året, t ex i en sommarstuga.

Badrumsfläkt för frånluft och bättre inomhusklimat

När man förändrat en bostads uppvärmningssystem försämras ofta ventilationen. Detta gäller särskilt när man ändrat från t ex olje- eller vedeldning till värmepump i ett hus med självdrag. Kanalerna som fungerade som "motor" i frånluften ger inte längre samma flöde när de inte används för varma rökgaser. Tilläggsisolering och fönsterbyte är andra saker som samtidigt gör huset tätare vilket gör att luftväxlingen minskar. De gamla otätheterna var ju egentligen inte ventilation utan drag och för att få kontroll över inomhusklimat och uppvärmningskostnader måste huset vara tätt för att man ska kunna styra flödet. Lösningen blir ofta tilluftsventiler genom fönster eller vägg, men det är vanligt att man glömmer frånluften. En fukttyrd badrumsfläkt i husets våtutrymmen transporterar bort fuktig luft och skapar ett undertryck i huset så att ny friskluft kan komma in genom ventilerna.

Fresh Intellivent fuktstyrd våtrumsfläkt

Fresh Intellivent fuktstyrda våtrumsfläkt har alla de funktioner som krävs för att kunna styra frånluften på ett bra sätt. Både som konstant frånluftsfläkt med valfri hastighet samt med ökat frånluftsflöde genom koppling till lyseknapp, särskild brytare eller genom att fläkten känner av ökad fukthalt. Badrumsfläkten fungerar också som kallrasskydd i vertikal kanal vid konstant lågfartsdrift samt som en sorts stormsäkring vid montering genom vägg.

Fresh badrumsfläkt har alla funktioner du behöver     En fuktstyrd våtrumsfläkt från Fresh ger bättre inomhusklimat

Göm fullständig beskrivning

Våtrumsfläktar

Fresh Intellivent är en fuktstyrd våtrumsfläkt som innehåller alla funktioner du behöver. Fuktstyrning kalibreras efter årstid och ställs in automatiskt efter säsong. Fresh Intellivent kan monteras helt utanpåliggande och klarar ojämna underlag. Fläkten kan användas för konstant frånluft, i ett lågfartsläge om så önskas men du kan själv enkelt ställa i hastigheten. Frånluftsflödet kan ökas genom inkoppling mot t ex badrummets belysning eller på separat brytare samt genom att fläkten känner av förändringar av fukthalt i rummet. Fresh Intellivent fuktstyrd våtrumsfläkt har automatisk vädringsfunktion vilket är bra om den monterats i hus som bara bebos delar av året, t ex i en sommarstuga.

Badrumsfläkt för frånluft och bättre inomhusklimat

När man förändrat en bostads uppvärmningssystem försämras ofta ventilationen. Detta gäller särskilt när man ändrat från t ex olje- eller vedeldning till värmepump i ett hus med självdrag. Kanalerna som fungerade som "motor" i frånluften ger inte längre samma flöde när de inte används för varma rökgaser. Tilläggsisolering och fönsterbyte är andra saker som samtidigt gör huset tätare vilket gör att luftväxlingen minskar. De gamla otätheterna var ju egentligen inte ventilation utan drag och för att få kontroll över inomhusklimat och uppvärmningskostnader måste huset vara tätt för att man ska kunna styra flödet. Lösningen blir ofta tilluftsventiler genom fönster eller vägg, men det är vanligt att man glömmer frånluften. En fukttyrd badrumsfläkt i husets våtutrymmen transporterar bort fuktig luft och skapar ett undertryck i huset så att ny friskluft kan komma in genom ventilerna.

Fresh Intellivent fuktstyrd våtrumsfläkt

Fresh Intellivent fuktstyrda våtrumsfläkt har alla de funktioner som krävs för att kunna styra frånluften på ett bra sätt. Både som konstant frånluftsfläkt med valfri hastighet samt med ökat frånluftsflöde genom koppling till lyseknapp, särskild brytare eller genom att fläkten känner av ökad fukthalt. Badrumsfläkten fungerar också som kallrasskydd i vertikal kanal vid konstant lågfartsdrift samt som en sorts stormsäkring vid montering genom vägg.

Fresh badrumsfläkt har alla funktioner du behöver     En fuktstyrd våtrumsfläkt från Fresh ger bättre inomhusklimat

Populära produkter

TEST POPUP