Väggventil NonSonus FLV-65 bullerdämpande

Art nr
3725
10 156,25 kr

Inkl moms

  • E-Butik - I lager
  • Kista - Ej i lager
  • Västberga - I lager
Väggventil NonSonus FLV-65

Väggventilen NonSonus FLV-65 från HIAK är en friskluftsventil med marknadens bästa bullerdämpning och är resultatet av ett avancerat utvecklingsarbete av akustiker med specialkunskaper inom området ljuddämpning.

OBS! För ej lagerhållen mängd är leveranstiden ca 8 veckor.
Produkten kan mot pristillägg tillverkas i valfri RAL- eller NCS-kulör.

- Extremt god ljudprestanda även vid tunna väggar
- Fullt justerbart luftflöde
- Insektsskydd och filter

Tekniska data:
Mätt luftljudsisolering enligt EN 10140-2 samt luftflöde enligt 13141 1. Mätningar utförda i ackrediterat lab. RISE AB. Referensarea 10m² Sabine ekvivalent absorptionsarea, fullt öppen ventil, luftflöde vid 10 Pa tryckskillnad över vägg. Patentsökt Nr: 26026PCT

Bullerdämpning vid 200 mm väggtjocklek:
Dn,e,w 57 dB
Dw+C 55 dB
Dw+Ctr 54 dB
Luftflöde 7 l/s

Bullerdämpning vid 400 mm väggtjocklek:
Dn,e,w 65 dB
Dw+C 63 dB
Dw+Ctr 58 dB
Luftflöde 7,4 l/s

Användningsområden:
- Fasader mot väg
- Fasader mot järnväg
- Fasader mot industrier
- Fasader mot flygplatser
- Fasader mot idrottsanläggningar
- Fasader mot konserthallar, uteställen
- Innerväggar mellan rum

Allmänt:
Fastigheter kan utsättas för mycket höga ljudnivåer från t.ex. järnväg, tunnelbana, trafikleder och flygplatser mm. För att utestänga bullret ljudisoleras bostäder i sådana miljöer med ljudisolerade fönster, påbyggnad av fasader etc , åtgärder som i de flesta fall ger en betydligt tystare boendemiljö, denna åtgärd skapar dock problem med friskluftförsörjning eftersom bra ljudisolering ger en tät byggnad.
Lösningen är att förse bostaden med ljuddämpande friskluftventiler, även kallade uteluftventiler. Tillfredställande prestanda på friskluftventiler har dock inte gått att finna, tills nu. HIAK Friskluftventil NonSonus FLV 65 är en högteknologisk väggmonterad friskluftventil med unikt bra ljuddämpning, där avancerade akustiska lösningar har paketerats till en produkt som i extremt bullrig miljö ger en bibehållen god boendemiljö. Ventilen, som är en kombinerad reaktiv och resistiv ljuddämpare är patentsökt och har utvecklats på uppdrag av Trafikverket, för att möta behov av tyst lufttillförsel i fastigheter med hög bullerexponering. Ventilen lämpar sig för hus med självdragsventilation eller med enbart mekanisk frånluftsventilation. Användning i våtutrymmen
rekommenderas ej.

Ingående delar:
Ventilen består av en ljuddämparenhet (1) som levereras med integrerat väderskydd och montageplatta mot ytterfasad. I ljuddämparens botten finns dränageöppning som mynnar i montageplattans nedre del. Väderskyddet är försett med rostfritt insektsnät som ger skydd mot insekter. Utanpå ljuddämparenheten monteras ett teleskoprör med invändig ventilplatta (2) som enkelt justeras för alla väggtjocklekar mellan 200 mm och 390 mm. Teleskopröret fylls med ljudabsorbentringar till anpassad längd (4). Denna kanalförlängning ger ytterligare ljuddämpning.
Ljudabsorbentringarna hålls i läge med hjälp av teleskoprörsgavel (3) som snäpps fast i ventilplattan. Ljudabsorbentringar (4) finns i 10 mm, 20 mm oc h 50 mm tjocklek. Invändig ventildel består ventilkåpa (5) med inbyggd ljudabsorbentplatta samt dammfilter (6).

Placering:
Ventilen placeras högt upp på väggen. Avstånd till närmaste hörn minst ca 1 m för bästa luftflöde.
Om möjlighet finns är det fördelaktigt med en radiator under ventilen. Undvik att montera ventilen rakt ovanför säng eller sittplats.

Flödesjustering:
Ventilen är steglöst fullt justerbar från helt stängd till helt öppen. Ventilkåpan vrids så att önskad spalt bildas i flödesöppningarna som finns runt hela plattan omkrets.

Underhåll:
Dammfiltret kan demonteras och rengöras genom att ventilkåpan rycks rakt ut (sitter fast med snäpplås). Rengöring sker med ljummet vatten och handdiskmedel. Låt filtret torka innan återmontering. De synliga delarna av ljudabsorbenterna (på tallriken och i röret) kan försiktigt rengöras med dammsugare. I normal miljö räcker rengöring var 6:e månad.

Material:
ASA plast, utvändig del i grå kulör, invändig del i vit kulör.

Montering:
Se separat montageanvisning.

Produkten är bedömd i SundaHus.