Renovera fönster med LA, vi kan fönsterrenovering

Funderar du på att renovera dina fönster? Många äldre fönster är i grund och botten av bra kvalitet, men som med det mesta måste man vårda även dessa.
Med tiden blir de slitna och både färg och kitt kan ha släppt och tätningslisterna har blivit för gamla och tappat sin funktion. Fönsterrenovering ger dina gamla fönster nytt liv!

Här ger vi dig tips och trix och enkla steg att följa för att din fönsterrenovering ska bli så smidig som möjigt. (Denna beskrivning passar till vanliga 2-glas, kopplade, fönster).
Jobbar du med att renovera fönster yrkesmässigt, vill du starta en verksamhet eller vill du lära dig mer? Vi erbjuder utbildning i Auktoriserat Fönsterunderhåll. 
Auktoriserat Fönsterunderhåll är Sveriges certifieringsorgan inom fönstersektorn.

Fönsterrenovering - arbetsbeskrivning

 

Steg 1 – nedplockning, uppmärkning och karmarbete

– Fungerar beslagen eller behöver dessa bytas ut?
– Tar bågen i karmen på något ställe? Markera på bågen för att kunna åtgärda senare eller hyvla på plats.
– Märk upp bågarna noggrant innan nedplockning. (Varje fönster är unikt och måste placeras i samma karm som man plockade ned det ifrån, märk på glasrutan med "källaren" eller liknande)
– Kontrollera fuktkvoten med fuktmätare. Får ej överstiga 15% före målning.
– Plocka ner fönsterbågen och montera fönsterskydd.
– Renskrapa/slipa karmbottenstycket samt en bit upp på vardera sidan om det behövs. (Här passar slipverktyg från Festool bra, men vi kan även rekommendera handskrapor)
– Övriga färgytor mattslipas och ”fettkanter” tas bort.

Steg 2 – färg- och kittborttagning

– Ta bort all färg och allt kitt på bågens utsida. (Passande produkter för färg- och kittborttagning hittar du här)
– Kontrollera innerbågens kittfals och ta bort löst sittande kitt. 
– Mattslipa alla återstående ytor och ta bort ”fettkanter”.
– Kontrollera bågarnas virkeskvalitet och trälaga om det finns rötskador. (Det går utmärkt att använda LAseal för trälagning av små träsprickor etc annars används Polysoft eller liknande)
Om virket inte är skadat behöver inte glaset plockas ur. Om virket i falsen är mycket uttorkat eller grått är det bra att grundolja. Se till att det torkat in ordentligt innan kittning.


Steg 3 – kittning

Friskt, rent och torrt trä behöver ingen förbehandling vid användning av ett modernt kittmaterial som fönsterkittet LAseal.
– Rengör glaset från kittrester och kitta/kittkomplettera bågarna med LAseal fönsterkitt.
Var noga med att bryta kanten på bågen för att få en jämn linje att kitta emot som dessutom ger en bättre vidhäftning för färgen.
För tips om hur man kittar med spruta, se vår instruktionsfilm

Steg 4 – målning

Målning kan ske direkt efter kittningen men det är enklare att vänta till dagen efter då det är lättare att måla på härdat kitt.
– Blanda ej färgsystem från olika tillverkare.
– LAseal passar med de flesta färgsystem. Följ anvisningarna från färgleverantören. 
– Var särskilt noga med trärena ytor, ändträ och t ex under hörnjärn där det ofta samlas fukt. Följ instruktionen på färgburken.
– Mellanslipa den torra grundfärgen för att ta bort fiberresningen.
– Färdigstryk bågarna två gånger. För karmen gäller samma målningsförfarande. Den inre bågens insida och karmens insida färdigstryks med färg avsedd för inomhusbruk.
För att slippa sparmålning eller maskering kan man måla ut på glaset och sedan ta bort överskottsfärg med rakbladsskrapa som styrs mot en bredspackel.

Steg 5 – isättning av glas

Om ett glas går sönder tas detta ur och kittfalsen rensas ren. Som tryckkitt används med fördel latexfog LAkryl.
– Skär till det nya glaset och lägg i det i bågen.
– Stifta fast glaset med stiftpistol för glasstift före kittning.
– Täta kanten på insidan mellan båge och glas med en tunn sträng latexfog.
– Återmontera eller byt ut beslag.

Steg 6 – upphängning och slutkontroll

– Häng upp bågarna i respektive karm och kontrollera funktionen.
– Justera och smörj beslag och gångjärn med LA smörjolja SAE 20.
– Täta fönstret med silikontätningslist, se separat instruktion.

Renovera fönster med ett väl uttänkt arbetsflöde för tidsbesparing och bättre lönsamhet. Fönsterrenovering innehåller många olika arbetsmoment och dessutom
flera torktider för färg och grundolja vilket gör att ett välplanerat arbete ökar effektiviteten och minskar risken för flaskhalsar.