Kondens på fönster - vanliga orsaker och åtgärder

Kondens på fönster kan ha många olika orsajer. Här beskriver vi de vanligaste samt förslag på åtgärd.

Kondens på fönstrets insida

1. Dålig ventilation – när luftombytet är för litet kan inomhusluften inte ”bära” all fukt som finns i rummet. Fukten kondenserar då på den kallaste ytan, vilket vanligtvis är fönstrets insida.

Åtgärd: Öka ventilationen genom att se över befintlig tilluft och frånluft . Sätt ev. in fler ventiler. Kom ihåg att det inte hjälper med fler ventiler om frånluften är otillräcklig. Vädra gärna!

spaltventiler
Läs mer om ventilation på de sista sidorna i katalogen. Ett enkelt och billigt sätt att öka frånluften i ett självdragshus är att montera en badrumsfläkt, som gärna kan gå på konstant lågfart.

badrumfläkt

 

 

2. Dålig luftcirkulation vid fönstret gör att fukt i rummet inte transporteras bort från glasets kalla yta vilket medför kondens.

Åtgärd: Se till att luften vid fönstret tillåts cirkulera fritt. Finns det en fönsterbänk som gör att den varma luftströmmen från radiatorn inte når glaset? Se till att det finns en springa mellan fönsterbänk och vägg.
Finns det stora gardiner och mycket krukväxter? Se till att luften får större möjligheter att cirkulera fritt.
På morgonen kan det vara vanligt med kondens på grund av persienner eller rullgardiner (persienn kan då vara ett bättre alternativ eftersom de oftast har lufthål istället för en rullgardin som är helt försluten).

 

3. För låg inomhustemperatur ger kall luft som inte kan bära lika mycket fukt som varm luft. Om inomhustemperaturen är för låg ökar alltså risken för kondens.

Åtgärd: Höj inomhustemperaturen.

 

 

Kondens på yttre glasets insida

på kopplat fönster

1. Felplacerad eller dålig tätningslist kan ge kondens på det yttre glasets insida om ventilationen inte fungerar. Detta är särskilt vanligt på övervåningen i självdragshus där övertryck
kan uppstå istället för det undertryck som eftersträvas inomhus. Detta medför att varm inomhusluft som kan ”bära” mycket fukt kan läcka ut mellan glasen där fukten kondenserar på
den kallaste ytan, dvs det yttre glasets insida.

Åtgärd: Byt tätningslist och se till att den är rätt placerad mellan karm och båge. Läs mer om tätning på de sista sidorna i katalogen.

tätningslist

 

2. Dålig cirkulation mellan bågarna.

Åtgärd: Se till att mellanrummet mellan bågarna är så stort att luften kan cirkulera.

 

3. För litet mellanrum mellan karm och ytterbåge.

Åtgärd: Hyvla/slipa bågarna så att mellanrummet blir större och luften kan cirkulera mellan bågarna.

 

 

Kondens på utsidan av ett modernt fönster med isolerglasruta

På nya välisolerade isolerglasfönster kan kondens förekomma på det yttersta glaset. Detta märks främst på morgonen och är vanligare på fönster mot norr.
Fönstret har ett lågt U-värde och därmed inte släpper igenom så mycket värme vilket medför att glasytan blir så kall att luftens fuktighet kondenserar.

Problemet är mest estetiskt men är också ett bevis för att fönstret har bättre värmeisoleringsförmåga än ett gammalt kopplat fönster.