Kurs i tätning och ventilation (4 timmar)

Vi lär dig effektiv tätning av fönster och dörrar och principer för ventilation av byggnader.

Med grundläggande teori och praktiska övningar går vi igenom hur man jobbar effektivt med att täta dörrar och fönster.

Vi går också igenom principer och tips för bättre boendemiljö med rätt ventilation.

Kursupplägg

Kursdatum för 2023:

Kurstid bokas in i samråd med dig och hålls på plats hos dig som kund.

Förväntad tidsåtgång 4 timmar.

Max antal deltagare: 10 st.

9270 kr (exkl. moms) per tillfälle

Mer om utbildning i tätning av fönster och ventilation:

Välkommen till vår specialiserade kurs i fönstertätning och ventilation, skräddarsydd för professionella hantverkare som vill förbättra sina färdigheter och expertis. Denna utbildning är en möjlighet att fördjupa dina kunskaper och praktiska färdigheter inom områdena fönstertätning och ventilation som kombinerar förhållandet mellan en tät byggnad och kontrollerad ventilation.

Under kursens gång kommer du att lära dig tekniker och metoder för att effektivt utföra fönstertätning och ventilationsåtgärder vid självdrag eller mekanisk frånluft. Vi fokuserar särskilt på att ge dig praktiska erfarenheter genom hands-on övningar och projekt. Du hittar olika produkter för tätning här.

Fönstertätning och dörrtätning är en förutsättning för energieffektivitet, bullerdämpning och komfort samr en förutsättning för en balanserad ventilation. Ta del av rätt tätmaterial och tillämpa det på ett sätt som minimerar energiförlust och förbättrar inomhuskomforten. Du kommer att få möjlighet att öva dina färdigheter på fönster och diskutera de bästa alternativen utifrån förutsättningarna.

Ventilation är en avgörande aspekt för en byggnads funktion. Vår kurs visar olika produkter för tilluft med eller utan bullerdämpning för montering i fönster eller vägg.
Du hittar olika ventilationsprodukter här.

Dörrtätning är också en del av vår kurs, och vi visar olika lösningar för att säkerställa att dörrar är korrekt tätade för att förhindra värmeläckage och buller.

Vår målsättning med kursen är att ge praktisk och teoretisk kunskap som enkelt kan tillämpas i ditt arbete.

Kontaktperson

Tomas Burman

Kursansvarig