BIOBE VIT 20 förhöjningsdel

Art nr
1556
92,50 kr

Inkl moms

  • E-Butik
  • Kista
Förhöjningsdel till Biobe 20 fönsterventil.
Förhöjningsdel kan behövas t ex när en ventil ska monteras i karmen på ett inåtgående fönster med överfals.
Om fönsternischen ansluter nära karmöverstycket måste man ibland vända ventilen med luftöppningen
neråt samt montera förhöjningsdel för att luftströmmen ska kunna passera t ex en överfals.
Om möjligt rekommenderar vi dock alltid att vända ventilen uppåt av komfortskäl.