Primer U 12 för MS / silikon porösa ytor

Art nr
3995
420,00 kr

Inkl moms

  • E-Butik
  • Kista
Tvåkomponents primer som förbättrar vidhäftningen vid fogning med MS-fogmassor och silikoner mot porösa sugande underlag, t ex betong, gasbetong och sten.
Fogytorna ska vara rena, torra och dammfria. Primern penslas tunt på fogytan och fogning skall ske tidigast efter 90 minuter, dock senast efter 8 timmar.