Kundtjänst: 0392-36010, info@leifarvidsson.se

Öppettider Mullsjö: mån-tors 7-16 och fre 7-15

Ventiler

Ventiler

Hos oss finner du Sveriges bredaste sortiment av fönsterventiler och bullerdämpande spaltventiler. Vi för ett antal kända varumärken som t ex Biobe (som är Sveriges mest sålda fönsterventil), Spaltex, Omega uteluftsdiffusor och ljuddämpare samt Junior och Prefond.
Vi kan fönsterventiler! Ring oss gärna för att diskutera din lösning!

Fönsterventiler

Fönsterventiler (som också kallas spaltventiler eller springventiler) är en vanligt teknisk lösning vid ombyggnad av ventilationssystem och i hus där ventilation tidigare saknats. Fönsterventilerna är prisvärda och enkla att montera. Man slipper dessutom kostsam håltagning i vägg. En fönsterventil monteras normalt i fönstrets överkant, antingen i båge eller karm, vanligen över en borrad hålrad.
Vi har marknadens bredaste sortiment av fönsterventiler, både med och utan bullerdämpning.

Våra varumärken:

 • Biobe fönsterventiler
 • Spaltex fönsterventiler
 • Junior fönsterventiler som finns i fyra olika längder
 • Omega uteluftsdiffusor/spaltventil som finns i flera olika modeller
 • Prefond bulledämpande fönsterventiler
 • Fresh Al-dB ljuddämpande spaltventil
 • Ljudkanal 5 dB för extra bullerdämpning tillsammans med spaltventiler

Fresh väggventiler

Förutom spaltventiler har vi även ett stort sortiment av Fresh väggventiler med tillbehör som filter och galler. Fresh väggventiler finns i flera olika modeller med eller utan ljuddämpning. Ett antal bullerdämpande / ljudämpande fönsterventiler/spaltventiler och väggventiler finns i sortimentet. Vi för också radiatorventiler till ROT-jobb och fönsterbyten, exempelvis Fresh Rotus. För frånluft erbjuder vi produkter från Fläkt Woods.

Allmänt om ventilation

Vi ventilerar våra hus för att byta ut förorenad inomhusluft mot ren uteluft. Föroreningar i inomhusluften kommer från t. ex. matlagning, tvätt, bad, rökning mm. Även byggnadsmaterial och inredning kan bidra till föroreningarna i inomhusluften. En väl fungerande ventilation är därför A och O för både hus och hälsa. Grundprincipen för luftens rörelse bygger på att uteluft tillförs i vardagsrum, sovrum och hall och förs vidare till kök, bad och toalett, där den sedan lämnar bostaden genom frånluften. För att detta skall fungera måste ett visst undertryck råda samt överluftsmöjlighet finnas in till kök, bad och toalett.
Ett enkelt och billigt sätt att förbättra ventilationen i t ex självdragshus är att montera Biobe spaltventiler/fönsterventiler eller Fresh väggventiler, under förutsättning att man har en fungerande frånluft.

God täthet – en förutsättning för effektiv ventilation

Om huset är otätt är risken stor att de termiska krafterna inverkar negativt på luftfördelningen. Detta kan ge oavsiktlig ventilation. Med god täthet och rätt dimensionerad till- och frånluft får man den bästa ventilationseffekten. I ett självdragshus är en fönsterventil eller väggventil det enklaste och billigaste sättet att ordna en väl fungerande tilluft.

Självdragsventilation (S)

Självdrag innebär att luften förs ut ur bostaden med hjälp av termisk kraft, dvs den varma luften är lättare än den kalla och därför stiger den uppåt och ut genom frånluftskanalen. Hur effektivt detta system blir beror på temperaturskillnaden mellan inne och ute, men även på konstruktionen av systemet. Effektiviteten kan därför variera kraftigt med årstiden och generellt kan man säga att en självdragsventilation är som mest effektiv när det är som kallast ute.
Biobe spaltventiler / fönsterventiler eller  Fresh väggventiler är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att ordna tilluft i en bostad.

”Motor” i självdraget

En vanlig konstruktion förr var att placera ventilationskanalerna runt rökröret. Den varma murstocken blev då en ”motor” i ventilationssystemet då frånluften alltid var varmare än utomhusluften och på så sätt fick man självdraget att fungera även sommartid.

”Motorn” stannar

Idag är det vanligt att man byter uppvärmningssystem i fastigheter med denna typ av ventilation mot t ex fjärrvärme eller bergvärme. Då murstocken helt plötsligt blir kall, så stannar ”motorn” i självdraget och man förlorar väldigt mycket av ventilationseffekten. Frånluften måste därför ordnas på annat sätt, t ex genom att montera en badrumsfläkt.
Ett exempel på en våtrumsfläkt med hög kvalitet och alla funktioner är Fresh Intellivent.

Att tänka på! Vid självdragsventilation kan luften gå ”fel väg”

Vid montering av spaltventiler / fönsterventiler i fönsterbågen rekommenderas att montera en dammlist under håltagningen för tilluften eftersom övertryck kan uppstå vid vissa väderleksförhållanden. Varm luft kan då gå ”fel väg” ut genom spaltventilen. Med dammlisten undviker man att denna varma luft går ner mellan bågarna och orsakar kondens. Undvik filter i spaltventiler då detta skapar för stort motstånd och tänk på att ingen tilluftslösning fungerar utan en väl fungerande frånluft. Med en våtrumsfläkt, t ex Fresh Intellivent som går konstant på lågfart minskar risken för denna typ av problem.

Mekanisk frånluft (F)

En vanlig ventilationslösning i dag är att man har en mekanisk frånluftsventilation i köket (spisfläkt) och fläktstyrd frånluft i bad, toalett och tvättrum. Med detta system säkerställer man en mer kontinuerlig frånluftsventilation under hela året. Tilluftsventiler i vägg eller spaltventiler i fönster finns normalt monterade i vardagsrum, sovrum, hall etc.

Att tänka på vid mekanisk frånluft

En överluftsmöjlighet måste finnas in till bad, toalett och kök så att tilluften även vid en stängd dörr kan ta sig in till dessa utrymmen och sedan ut genom frånluftsventilerna.

Mekanisk från- och tilluft (FT)

Med detta system är även tilluften fläktstyrd och tillförs bostaden mekaniskt. Frånluftsflödet skall vara högre än tilluftsflödet för att därigenom skapa ett konstant undertryck i bostaden.

Mekanisk från- och tilluft med återvinning (FTX)

Den mest avancerade formen av mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning där värmen från frånluften passerar genom en värmeväxlare för att sedan ge tillskottsvärme åt tilluften.

Dimensionering tilluft

Luftflödet påverkas av öppningens area och tryckskillnaden ute/inne. Det varierar mellan olika ventilationssystem, byggnadens höjd samt lägenhetens placering i huset. En fönsterventil per sovrum och två i vardagsrum rekommenderas. I en- och tvårumslägenheter kan det i vissa fall krävas fönsterventil eller väggventil i köket för att uppfylla normen. Välj så stor spaltventil som möjligt och montera öppningen uppåt. Det ger jämnare luftspridning, lägre lufthastighet och mindre drag.

Tilluftsflödet skall vara lägst 0,35 l/s per m2 golvarea och till sovrum bör den vara lägst 4 l/s och sovplats.

Dimensionering frånluft

Frånluftsflödet vid mekanisk ventilation bör anordnas enligt följande: Utrymme och minsta frånluftsflöde:

 • Kök 10 l/s
 • Pentry, kokvrå 15 l/s
 • Bad- eller duschrum med öppningsbart fönster 15 l/s
 • Bad- eller duschrum utan öppningsbart fönster 10 l/s, med forcering till 30 l/s, eller 15 l/s*
 • Toalettrum 10 l/s*
 • Tvättstuga, torkrum 10 l/s*

* I rum större än 5 m2 ökas flödet med 1 l/s per extra m2.

Bra inomhusklimat:

 • Temperatur: ca 20°C
 • Relativ fuktighet: 40–60%
 • Lufthastighet: <0,15 m/s
 • Temperaturskillnad golv/tak: max 3°C
 • Koldioxidhalt: Max 800 ppm
 • Buller: <27 dBA

Så ska bra ventilation fungera

 • Ge en luftmängd som är anpassad efter de aktiviteter och antal personer som finns i ett rum
 • Inte sprida förorenad eller illaluktande luft till angränsande utrymmen
 • Kunna styras utan att påverkas av utomhustemperatur eller behov av vädring
 • Omsätta luften dragfritt minst en halv gång per timme
 • Gärna ge värmeåtervinning

Monteringstips för fönsterventiler / spaltventiler:

Välj en större fönsterventil / spaltventil än vad som minst krävs för att klara tilluftsbehovet. Luften sprids då över en större area, vilket ger lägre lufthastighet och mindre risk för drag. Montera om möjligt spaltventilen med luftströmmen riktad upp mot taket.

Fresh väggventiler:

Montera väggventilen cirka 10 cm under tak och över fönstret. Vid golvvärme monteras väggventilen cirka 1 m vid sidan om fönstret. Montera stormsäkring i väggventiler från 3:e våningen och uppåt. Fresh väggventiler finns också i flera olika ljuddämpande varianter.

Lite om bullerdämpande fönsterventiler:

I ett rum är vanligtvis ytterväggen den del av konstruktionen som har den bästa ljudisolerande förmågan. Eftersom fönstret i princip alltid har sämre ljudisolering kan man se fönstret som en ”ljudkälla” i rummet. En fönsterventil innebär ytterligare en ”ljudkälla” som ger ett ljudnivåtillskott. Detta innebär oftast att en ventil ger en försämring av fönstrets ljudisolerande förmåga, oavsett hur högt reduktionstal den har. Vi har ett stort sortiment av ljudreducerande ventiler. Ring oss gärna för att hitta den lösning som passar bäst för ditt projekt.

Dina val

Dela med dig

Dela med dig