Kundtjänst: 0392-36010, info@leifarvidsson.se

Öppettider Mullsjö: mån-tors 7-16 och fre 7-15

Tätningslist

Tätninglist

Vi är specialister på tätningslister för fönster och dörrar!

Vi erbjuder en mängd olika olika typer av tätningslist. Exempel ur vårt sortiment av tätlist är sillikonlister för limning och spårmontage, självhäftande silikonlist och epdm-list. Även kronlister och cellband av epdm för glasning. Vi har också dammlist för dammtätning, vinterlister och borstlister samt gammaldags textillist. För otäta portar och dörrar kan vi erbjuda ett stort specialsortiment av borstlister med skena, tröskelautomater (falltröskel) och släplister. Även glaslist av PVC för glasning. Silikon är ett utmärkt material för tätning och vi erbjuder 10 års materialgaranti. Alla tätningslister av silikon är talkade eller räfflade på insidan för att inte klibba ihop.

Tätlist av silikon för limning

Vi saluför tätningslist av silikon med o-profil, omega-profil och p-profil för limning med silikonlim i flera olika dimensioner och färger. De flesta av våra yrkeskunder använder silikontätningslister för limning.
Flertalet av de profiler vi säljer finns också i konsumentförpackning om 8 meter.

Självhäftande tätningslist av silikon

Hos oss hittar du självhäftande tätningslist av silikon  med 5 eller 7 mm diameter i flera färger. Dessa finns i vitt, brunt, svart eller grått.

Tätningslister av silikon för spårmontage

Vi erbjuder silikontätningslist i flera olika profiler, dimensioner och färger för montering i frässpår eller sågspår.

Tätlister av EPDM eller TPE

Självhäftande K-list, kronlist, cellband och p-list för glasning och tätning. Även lister för montering med häftapparat.

Tätlister av PVC för tätning av balkonginglasningar

Vi har flera olika pvc-profiler som passar som vinterlist för tätning mellan 6, 8 och 10 mm glas i ramlösa balkonginglasningar.

Borstlister

Borstlister i många dimensioner med självhäftning eller för montering i spår.

Dammlist

Dammlist för montering mellan bågarna i kopplade fönster.

Förberedelser

Ta bort all gammal tätlist och spik. Skrapa bort tejprester och borsta bort damm. Avlägsna färg och hård smuts med en stålborste. Torka bort ev. fukt och fett med T-röd, så fäster silikonlimmet bättre.

Rikta gångjärnen, lägg på slitringar och justera beslag så att fönstret/dörren går lätt att öppna och stänga.

Mät springa med modellera och välj rätt storlek samt typ av tätningslist. O-list 7mm eller omega-list 7mm passar till de allra flesta fönster. Krävs det flera tjocklekar i samma fals, kan du skarva genom att stoppa tätlister av olika tjocklekar i varandra ett par centimeter. Lägg ut lim. Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. Snedskär det något i toppen. Håll limsprutan i nästan rät vinkel mot underlaget. Låt munstycket följa bågen/karmen och lägg en tunn sträng lim mitt på falsen.

Lägg tätningslisten i limmet så den inte sträcks eller glider. Se till att det blir tätt i hörnen. Hörnen ska klippas vinkelrätt och läggas tätt intill listsidan. Dra saxen mellan falshörn och tätlist, så hamnar den både rakt och på rätt ställe, mitt på falsen.

Inåtgående fönster och dörrar

Tätlisten på bågen, listen monteras på bågens överfals. På gångjärnssidan kan tätlisten alternativt limmas på bågen strax intill falshörnet. Då minskar risken att den glider i limmet när fönstret stängs.

  • Montera den vertikala tätlisten på låssidan från kant till kant.
  • Montera tätningslisterna uppe och nere från den första listen ut till kanten.
  • Den vertikala listen på gångjärnssidan monteras på bågen däremellan.

Utåtgående fönster och dörrar

Tätlisten på karmen, listen monteras på falsen, utom på gångjärnssidan där den monteras på karmen intill falshörnet.

  • Montera tätningslisterna uppe och nere med ändarna ut mot karmsidorna.
  • Passa in de vertikala tätningslisterna mellan de övre och undre listerna.

Pivåhängda fönster

List på både båge och karm. I pivåfönster är det svårt att kontrollera hur listen tätar vid gångjärnet.

  • I fönstrets utåtgående del (normalt under gångjärnet) monteras tätlisten på karmen.
  • I den inåtgående delen (över gångjärnet) placeras tätningslisten på bågen.

Det är ofta svårt att undvika drag vid gångjärnet i pivåhängda fönster. Genom att dra fram listen, så att ändarna möts eller överlappar ev. falskanter, kan detta drag minskas.

Dina val

Dela med dig

Dela med dig